Resurse umane Bucuresti

Resurse umane Bucuresti, administrare personal, revisal.
Resurse umane Bucuresti, administrare personal, revisal.

Contractul individual de munca poate inceta de drept, caz in care nu mai discutam despre vointa partilor.

Incetarea de drept intervine direct, prin forta legii.

Conform art. 55 din Codul Muncii, contractul individual de munca poate inceta:

– de drept

– prin acordul partilor

– ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, prin concediere sau demisie.

Art. 56. – (1) Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:

-la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;

– la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;

– la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II; (Legea nr. 12/2015)

-ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;

– ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

– ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

– de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

– ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

– la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;

– retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Mai tinem cont si de faptul ca incetarea de drept a contractului individual de munca poate interveni si in situatia in care, in termen de 6 luni, salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile sau atestarile necesare pentru exercitarea profesiei.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Buna
Cum va putem ajuta?
Call Now Button