0721 487 130 contact@resurse-umane-hr.ro

ADMINISTRARE DE PERSONAL

 • CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ
 • Redactarea contractelor de munca;
 • Recomandări privind clauzele contractuale;
 • Intocmirea actelor aditionale privind modificarile survenite in executarea contractului individual de munca;
 • Decizii de suspendare a contractului individual de munca;
 • Decizii de datasare a salariatilor societatii;
 • Decizii de incetare a contractului de munca.
  • DOSARELE DE PERSONAL
 • Intocmirea dosarului de angajare
 • Redactarea si înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncs (acte aditionale, decizii, notificari);
 • Actualizarea informaţiilor personale;
 • Incadrarea în condiţii de muncă (normale, deosebite sau speciale);
 • Completarea şi actualizarea informaţiilor privitoare la persoanele aflate in intretinere;
 • Completarea informaţiilor privind funcţia de baza;
 • Completarea informaţiilor privind realizarea de alte venituri;
 • Completarea informaţiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, medical, concediu fara plata, concediu de ingrijire a copilului, etc.);
 • Intocmirea  adeverintelor privind vechimea in munca, adeverinte somaj, adeverinte medic de familie, spital, etc.
 • Auditul dosarelor de personal.